Filmer om Bidette

Bidette R3
Filmen presenterar Svan Care’s Bidette R3

Mobil hygienstol
Kombinera Bidette med mobil hygienstol

Bidette M3
Filmen presenterar Svan Care’s Bidette M3

Ändra på duscharmens rörelse på Bidette R3
Filmen visar hur man lätt kan ändra på hur duscharmen rör sig, för att flytta vattnets träffyta.

Bidette R3 Handkontroll
Filmen presenterar Bidette R3 handkontroll

Utprovning
Så här går en utprovning av Bidette R3 i hemmet till

Luftmunstycket
Ta bort och sätta tillbaka luftmunstycke på Bidette R3

Filmer med våra produkter

Gå direkt till filmer för Bidette | Balance | Lift | Gripo Alu