Självständighet på toaletten

Funktionell design ger integritet och värdighet i vardagen och är dessutom resursbesparande.

Smart design av hjälpmedel för vardagsnödvändigheter som toalettbesök gör att alla kan få vara för sig själva en stund.

Toalettbesök och personlig hygien kan vara den mest integritetskrävande delen av vardagslivet. Att klara sig själv och få vara för sig själv på toaletten är önskemål vi på Svan Care har lång erfarenhet av att tillgodose. Våra lösningar är flexibla så att varje individ ska få väl fungerande vardagslösningar.

Hjälpmedel som underlättar kan vara en bidéinsats som spolar rent och torkar. Den hjälper till när armarna inte räcker till. Höj- och sänkbar toalett ger självständigheten och säkra förflyttningar för den som har nedsatt styrka och ledrörlighet. Stödhandtag och handfat som höjdjusteras används när balans och styrka inte räcker till för att skapa trygghet i badrummet. Alla anpassningar i badrummet behöver fungera tillsammans med mobila hjälpmedel som rullstol och duschstol.

 

Vi på Svan Care lägger stor vikt vid att designen ska vara funktionell men också snygg och ge bra ergonomi och smidighet i begränsande utrymme. Toalettbesök är ofta tidskrävande för personer med funktionsnedsättning och bekvämlighet och trygghet är därför extra viktig. Hjälpmedlen ska ha inkluderande design så att hela familjen kan använda badrummet.

Med funktionella hjälpmedel och anpassningar i badrummet kan äldre som får nedsatt rörelseförmåga bo kvar hemma, till glädje för många och med samhällsekonomisk vinst. I omsorgsboenden frigörs personalresurser.

Bidette, Lift & Balance

Svan Cares spol- och torksitsar Bidette gör brukaren helt självständig vid toalettbesöket. Den finns i tre utföranden. Bidette passar alla oavsett funktionsnedsättning, även i kombination med fristående hygienstolar och armstöd.

Lift är en produkt som höjer och sänker toalettsitsen elektriskt. Då får man hjälp med att sätta sig och resa sig upp från toaletten. Den kan också kombineras med Bidette.

Balance ger mer stöd vid toaletten, både för fötter och framför kroppen. Balance är ett system med många kombinationer och med många tillbehör. Samtidigt som dess inkluderande design gör att alla i hushållet kan använda samma toalett.

Gripo Stödstång

Fallolyckor i badrummet är en onödig orsak till lidande. Utmaningen är att finna lösningar som är funktionella och enkla att använda som en del i de preventiva insatserna. Gripo Stödstång är lätt att montera och ökar säkerhet och självständighet vid förflyttningar i badrummet och andra dagliga aktiviteter som t.ex påklädning.

Gripo-stången är ett utmärkt alternativ till stödhandtag som skruvas fast i vägg. Med Gripo Stödstång görs ingen åverkan på golv, tak, väggar och tätskikt.

Utvalda produkter för bostadsanpassning

Klicka här för ett utdrag ur det rikliga sortiment av produkter som finns i Gaius.

Svan Care skall vara det självklara valet för personer som behöver hjälpmedel

Vi har arbetat i mer än 20 år med att utveckla produkter utifrån människors behov i badrumsmiljöer och alltid haft brukarens bästa för ögonen när olika lösningar har tagits fram.