Att växa

Lek och rörelse är barnets sätt att upptäcka världen och att utvecklas. Det är så barn lär sig allt de behöver lära sig. För en del barn behövs det lite extra av stimulans, stöd och tålamod för att göra det som går av sig själv för andra barn.

All utveckling sker stegvis och man kan behöva nöta länge med samma moment. Träning låter kanske pretentiöst för barn och det är bättre att prata om stimulans i vardagen. Det är i vardagens aktiviteter möjligheterna finns till fortsatt utveckling.

För en del barn finns det många hinder att ta sig över för att utveckla grovmotoriska förmågor som att sitta, krypa och gå. Då kan hjälpmedel vara en del i stimulansen. Det är under förutsättning att de inte tar ifrån barnet möjligheten att använda sin egen förmåga utan tillåter och stimulerar till aktivitet.

Ett barn som är på gång att lära sig gå reser sig, ramlar, reser sig, ramlar, gång på gång för att så småningom ta sina första steg. Det krävs så många försök och misslyckanden. Men tänk om alla gånger barnet ramlar inte är misslyckanden utan precis det som behövs för att bygga upp styrka och balans. Det är så vi kan tänka även för barn som utvecklas i sina hjälpmedel. Det kan vara frestande att ge mycket stöd och stabilitet, men blir det för mycket minskar möjligheten att utvecklas. Det gäller att hitta balans mellan stabilitet och rörelsefrihet i vardagens aktiviteter. Den bedömningen behöver göras utifrån varje unikt barns behov och möjligheter.

Förutom stimulans behövs också avslappning och vila. Att utvecklas kan ta på krafterna. Barn behöver vila och mysa också. Då är det skönt med mycket stöd som ger avslappning och trygghet.