Att ansöka om hjälpmedel

Behov av extra hjälpmedelsstöd.

Om man upplever att det finns behov av extra hjälpmedelsstöd för en fungerande vardag kontaktar man en lämplig mottagning. Det enklaste är att kontakta sin vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård och sedan lotsar de en vidare.

Den som gör en bedömning är oftast fysio- eller arbetsterapeut och de kallas då förskrivare. De förskriver hjälpmedel från en hjälpmedelscentral. Förskrivare gör en bedömning av behovet och sedan jämför med förskrivningsregler. Därefter bestäms det om behovet uppfyller kriterierna. Kriterierna bestäms av den instans som tillhandahåller hjälpmedlet.

Vid förskrivning sker en utprovning och sedan följs behovet upp regelbundet eller vid behov beroende på hjälpmedel. Därför kan förskrivningsprocessen beskrivas som en konstant pågående process (se bild).

Hjälpmedel via hjälpmedelscentralen

Svancare tillhandahåller hjälpmedel för brukare med rörelsehinder. Dessa hjälpmedel förskrivs både via hjälpmedelscentralen och via kommunens bostadsanpassning. Sortimentet bestäms genom upphandlingar eller avtal på de centraler som jobbar i uppdrag. Har man provat befintligt sortiment, och det passar inte, kan det ibland vara möjligt att ansöka om produkter utanför sortiment. Om det är aktuellt skickas det in en ansökan som görs av förskrivare ihop med hjälpmedelskonsulenter.

Hjälpmedelskonsulenter och tekniker

På varje hjälpmedelscentral jobbar det konsulenter och tekniker som är specialiserade på sortimentet samt hjälpmedel. De tillkallas när förskrivaren behöver extra stöd i förskrivningsprocessen alternativt brukaren behöver prova produkten innan förskrivning. När hjälpmedelscentralen inte har tillräckligt med kunskap eller behöver utprovningsexemplar tillkallas säljarna/produktspecialisterna från hjälpmedelsföretag. Säljarna ger sin expertis och sedan får centralen, förskrivaren och brukaren bestämma om det ska bli en förskrivning.

Hjälpmedel via bostadsanpassningsbidrag

Den som har en bestående funktionsnedsättning, och behöver anpassning i hemmet, kan söka bostadsanpassningsbidrag i kommunen där man bor. Syftet är att man så långt som möjligt ska klara sig självständigt i sitt hem. För att få bidraget behövs ett intyg som beskriver behoven. Detta skrivs vanligen av arbetsterapeut på vanligen kommunen eller habiliteringen. Det kan vara samma person som skriver intyg till kommunen som förskriver hjälpmedel från hjälpmedelscentralen.

Det är bara de fasta funktionerna i hemmet som man kan få anpassade via kommunens bostadsanpassningsbidrag. Fasta funktioner är sådant som är fast monterat, till exempel väggmonterade handtag, handfat, spol- och torktoalett och mycket mer både inomhus och utomhus. Alla hjälpmedel som är flyttbara får man förskrivet via hjälpmedelscentral. Till skillnad från andra hjälpmedel blir du ägare till de bostadsanpassningshjälpmedel du får beviljat.

Källor, och bra länkar

Socialstyrelsen (2016). Förskrivning av hjälpmedel.
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/funktionshinder/hjalpmedel/stod-och-utbildning/

1177.se (2020). Att få ett hjälpmedel, så går det till.
https://www.1177.se/behandling–hjalpmedel/hjalpmedel/sa-far-du-ett-hjalpmedel/

Klicka här för att ta del av fler Stories