Det finns många indikationer på att brukaren ska sitta på en sadelsits. Några av de lättast identifierbara är bland annat de brukare med bakåttippat bäcken, stram muskulatur, svårt reglerbar spasticitet, dålig bålstabilitet eller för stor hypotoni med behov av en stor understödsyta.

1. Ökad huvudkontroll ger en förbättrad kommunikations- och sväljförmåga.

2. Ryggvinkeln justeras genom att ändra fötternas position, inte via ryggstödet.

3. Höftleden hamnar i viloställning och bäckenet blir positionerat stabilt och neutralt.

4. Med fötterna placerade längre ifrån varandra skapas därmed en större understödsyta. Det bidrar till en god sittbalans.

5. Knä- och ankelled kan justeras i olika positioner genom enkla inställningar.

6. Symmetri i överkropp, ihop med en uppsträckt aktiv hållning, främjar cirkulationen samt respirationen.

Krabat Sadelstolar

Krabats sadelstolar har utvecklats för att hjälpa barn och unga till bättre sittergonomi genom en unik formgivning av sadelsits. Att sitta på sadelstol ger mycket goda förutsättningar att sitta genom att sittställningen härmar den position kroppen har i stående, vilket automatiskt ger en bättre hållning.