Välfärdsteknologi

Ny teknik som skapar kontroll av omgivningen och ger trygghet i hem och särskilda boenden.

Svan Care lanserar nu nya digitala lösningar för välfärdsteknologi i samarbete med Hepro som har lång erfarenhet av tekniska lösningar som ger trygghet, omgivningskontroll och möjlighet att bo hemma längre.

Digital utveckling möjliggör för ett tryggt och självständigt liv för personer med nedsatt funktion. Under en persons livscykel uppstår förändrade behov på grund av hög ålder, sjukdom och skada. Vi på Svan Care fokuserar på att lösa de vardagsproblem som uppstår.

Våra digitala lösningar syftar till att fler äldre ska kunna bo kvar hemma med bibehållen trygghet, trivsel och frihet, att vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning ska vara så effektiv att personalen kan fokusera på omsorg om brukarna. Vi på Svan Care vet vikten av att det praktiska användandet av den nya digitala tekniken ska vara enkel. Användarvänlighet är nyckeln till nöjda brukare och personal.

Trygghet och frihet

Den digital utvecklingen erbjuder larm och omgivningskontroll som lätt aktiveras när läget kräver det, med signaler som når dit de ska för att både brukare och personal ska känna trygghet och frihet. Tekniken ska vara lätt att installera och bygga ut då behoven förändras för att vara kostnadseffektivt.

Flera decenniers erfarenhet

Svan Care och Hepro har flera decenniers erfarenhet av att möta särskilda behov i människors vardag. Information och utbildning av personal är en viktig del av en fungerande välfärdsteknologi. Svan Care erbjuder också produkter för självständighet på toaletten, anpassade badrum och säkra förflyttningar.

Produkter

Hepro Respons

Hepro Respons är lösningen som kan anpassas för omsorgsboende, äldreboenden, institutioner och i enskilda hem. Det är en trådlös plattform för alla behov att välfärdsteknologi. Lösningen levereras som en molntjänst, SaaS, som täcker alla behov. Den består av responscenter, plattform och verktyg för administration. Lösningen kan anpassas till alla behov oavsett storlek och omfattning. Dialogen med användarna är grunden till en fungerande teknik.

Vill du prata med oss om välfärdsteknologi?

Skicka oss en e-post på valfard@svancare.se eller ta kontakt med:

Jan Nordin

VD
E-post: jan.nordin@svancare.se
Tel. 070-6197801

James Jacobs

Export manager
E-post: james.jacobs@svancare.se
Tel. +47 46 74 55 55