Vårt sortiment bestående av Bidette, Lift, Balance och Elevate är klassade som medicintekniska produkter klass 1. Svan Care har alltid på sina egna produkter följt gällande direktiv MDD avseende medicintekniska produkter. 

Det innebär att våra produkter varit och är registrerade hos Läkemedelsverket och godkända för användning som hjälpmedel. Vid eventuella incidenter rapporterar vi till Läkemedelsverket och vidtar åtgärder för att se till att våra produkter blir ännu säkrare och bättre som hjälpmedel för brukaren.

Den 26 maj i år höjs kraven ytterligare inom detta område och Svan Care investerar för att följa det nya regelverket, EU:s förordning för medicintekniska produkter (MDR 2017/745). Detta kommer att innebära ökade krav på bland annat kvalitetssäkring och säkerhet. Det är förbjudet att sälja medicintekniska produkter utan den nya registreringen fr o m nämnda datum.

Ni som brukare eller arbetande i branschen kan lita på att Svan Care fortsatt har produkter som följer regelverket. Detta gäller även samtliga produkter som upphandlas som hjälpmedel men tillverkas av annan leverantör, t.ex. Gripo och Krabat.