Fysionord drivs av sjukgymnasterna Lotte Wemmenborn och Anders Larsson, som är specialiserade på sittergonomi, sadelstolar för barn från Krabat och V-trak rullstolsryggar. Från december 2019 kommer de att tillhöra Svan Care.

Service med utprovningar, utbildning inom produktområdet och service mot kunder och brukare kommer nu att bli ännu mer tillgängliga då Fysionords verksamhet vad avser order, fakturering, avtal, logistik m.m. kommer att hanteras genom Svan Cares administration.

—Vi gläder oss åt att bli en del av Svan Care. Detta kommer att leda till att tid frigörs för att finnas till hands ute hos hjälpmedelscentraler, förskrivare och användare, säger Lotte och Anders.

—Vi på Svan Care är väldigt glada över att få in Lotte och Anders i vår organisation med den gedigna kunskap och erfarenhet de har. Vi ser också mycket positivt på att bredda vårt sortiment med produkter som är till stor nytta för de barn som behöver dessa. Svan Care som företag får också på detta vis en rejäl förstärkning. Vi finns numera i flera rum än badrummet!” säger Jan Nordin, VD på Svan Care.

Närmast kommer Fysionord att delta på mässan Fokus hjälpmedel i Stockholm den 22-23 oktober. Man kommer också att delta på Fokus hjälpmedel i Lund den 11-12 mars i Lund.

Du når Lotte och Anders på nya email-adresser kopplade till Svan Care. Se kontaktuppgifter längre ner i nyhetsbrevet. Hemsidan www.fysionord.se kommer att finnas kvar det närmaste året.

Vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete med Fysionords såväl gamla som nya kunder.

Med vänliga hälsningar
Jan Nordin VD för Svan Care AB

Kontakt

Leg. sjukgymnast
Lotte Wemmenborn
Tel: 0730-329 299
lotte.wemmenborn@svancare.se

Leg. sjukgymnast
Anders Larsson
Tel: 070-378 41 88
anders.larsson@svancare.se

Service
Per Jonasson
Tel: 0240-125 47
per.jonasson@svancare.se

Innesäljare/order
Mari-Ann Kerstis
Tel: 0240-125 45
mari-ann@svancare.se