Svan Care deltar i ett forskningsprojekt som drivs av KTH för att kartlägga hur man med rätt inredning och utrustning i vård- och omsorgsbadrum kan förbättra ergonomin och ge personalen optimal arbetsmiljö. Denna studie del två ska jämföra ett vård- och omsorgsbadrum med ett mindre privat badrum, som vi utrustar med bra produkter från marknaden för att så långt som möjligt göra det funktionellt och tillgängligt, både för brukare och vårdpersonal. Testerna kommer ske i samarbete med Verklighetslabbet som är en test-hub för forskning och innovation inom äldreomsorgen.

För mer information om projektet och kontakter till forskningsgruppen, klicka här

Svan Care bidrar med funktionella tvättställ och kundanpassade badrumsskåp som används i studien.

Gaius Sense Royal Tvättställ

Gaius Förvaringskåp G6300