Timo har sedan fyra år den kroniska sjukdomen myelom, en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Han bestämde sig tidigt för att leva livet fullt ut, inklusive att jobba heltid, och att inte vara ett offer.