Stabil och rörelsefri sittställning för alla vardagsaktiviteter

Att sitta är en färdighet som barn vanligen lär sig i åldern 5–10 månader. Barn som har svårt att sitta själva behöver få stöd som ger stabilitet utan att det hindrar rörelsefriheten. En bra sittställning ska ge bästa möjliga förutsättningar för lek, lärande och andra aktiviteter i vardagslivet.

Förmåga att sitta kan grovt delas in i tre nivåer; att inte kunna sitta, att delvis kunna sitta och att sitta fritt och självständigt. Från spädbarnsåldern tränas sittförmågan upp steg för steg. Även om alla barn utvecklas olika och lär sig olika fort finns det en del barn som har extra stora utmaningar med att lära sig sitta. Det finns de som kommer att behöva hjälp och stöd för att sitta hela livet. Många vardags-
aktiviteter görs sittande och därför är det viktigt att varje barn får en sittställning med lagom dos av stabilitet och rörelsefrihet.

Sittförmågan förändras genom hela livet. Den påverkas när barnet växer och kroppens proportioner ändras men också beroende på aktiviteter i barnets vardag och de behandlingar barnet får. Sittförmågan kan alltid tränas. Det blir man aldrig för gammal för. Det är viktigt att barnet får stolar som passar sittförmågan och som fungerar i den miljö barnet vistas i.

Den som kan sitta själv är fri att använda händerna till aktivitet, åtminstone för en stund. Barnet kan luta sig åt olika håll och hitta tillbaka till balans och bra hållning. Uthållighet och ork kan vara påverkad och då är det viktigt att ha möjlighet att få stöd för att spara på krafterna. Nedsatt uthållighet visar sig som svårighet att bibehålla en bra sittposition under en längre tid. Det viktigt med en riktigt bra stol för att ha en bra sittställning hela dagen, men också att få sitta fritt emellanåt för att stimulera sittförmågan.

Sittförmåga vid funktionsnedsättning

Den som har nedsatt förmåga att sitta behöver stödja sig på händerna för att inte falla, eller få bålen att svaja och sjunka ihop. Uthålligheten är ofta nedsatt och den utmaning det är att sitta blir ofta större fram på dagen. Då behövs en stol som ger tillräckligt med stöd för att spara energi och som samtidigt ger stimulans till en bra sittande hållning. Stolen behöver ge stöd och positionering för bäcken och bål och bra möjlighet att justera benens position eftersom det kommer att påverka bålens hållning.

Den som inte kan sitta alls kommer att vara helt beroende av stöd för att kroppen inte ska kollapsa. Stolen eller sittsystemet behöver ge stöd för att hålla bäcken, bål och huvud upprätt. Det behövs många olika tillbehör som bålstöd, bröstsele och huvudstöd samt en stol som kan varieras i position. Ibland behövs korsett, specialrygg och avancerade huvudstöd.

Det är viktigt för alla som sitter mycket och länge att sittposition och aktiviteter varieras under dagen.
Ta hänsyn till att sittförmågan varierar under dagen
och är olika beroende på dagsformen, som exempel blir orken nedsatt efter ett epilepsianfall. För den som inte kan sitta är det extra viktigt att sittställningen varieras ofta och att vardagen innehåller många pauser för vila.