Säg hej till Björn

Björn är en sprallig och snäll kille på nio år. Som de flesta pojkar i den åldern är han aktiv och nyfiken. Björn tycker ibland att det är svårt att hålla sig fokuserad och att sitta still, därför går han ofta in och ut ur klassrummet, vilket kan uppfattas som störande för klasskompisarna och läraren. Han har diagnosen ADHD. Björn går i en klass med 22 elever.

ADHD är en diagnos som ger uppmärksamhets- och överaktivitetssvårigheter. Björn är rastlös och det känns jobbigt i kroppen när han ska sitta still och koncentrera sig en hel lektion. Han kasar av stolen, sitter och dinglar med fötterna och hittar alla möjliga sätt att röra sig. När Björn diagnostiserats med ADHD fick han prova olika insatser för att det ska vara lite lättare i skolan. Han får medi-
cinen Ritalin som en hjälp att klara skoldagen. I skolan och hemmet har Björn fått Jockey Lite sadelstol efter bedömning av arbetsterapeut, fysioterapeut och lärare och i samråd med hans föräldrar.

Det här blev resultatet: Enligt klassläraren sitter Björn kvar längre stunder på Jockey-stolen än på en vanlig skolstol. Han är inte lika rastlös och koncentrerar sig bättre. Klassrumsmiljön är nu lugnare
för alla, och bäst av allt är att Björn har lättare att
göra sina skoluppgifter. Pappa säger att stolen fungerar bättre än medicin. Med det menar han att Björn nu faktiskt sitter på stolen – inte under eller ovanpå bordet när familjen äter middag. 

Björn berättar att han gillar ryggstödet som ger så skönt stöd runt ryggen och fotplattan som fötterna är så stadiga på. Det är skönt att inte glida på stolen som han gör på andra stolar. Sittpositionen i Jockey
Lite sadelstol innebär att Björn sitter gränsle,
vilket blir stabilare än att sitta på en vanlig stol. Fötterna har stadigt stöd lite bredare än på en vanlig skolstol och lite längre in under kroppen. Eftersom han inte kan glida fram på sadeln tappar han inte kontakt med ryggstödet. Det håller ryggen rak utan att det blir ansträngande och den skålade formen ger en känsla av att bli ”ihopsamlad”. Rak rygg ger friare andning än hopsjunken och den raka hållningen ger sensorisk input av vakenhet vilket bidrar till att hålla sig alert och koncentrerad längre stunder. 

Målet med sadelstolen är att Björn ska sitta stabilt med balans och symmetri under längre stunder än på sin vanliga skolstol, för att det ska hjälpa honom att koncentrera sig och få en lugnare skoldag. Hemma är målet att underlätta läxläsning och att äta middag med familjen utan så mycket bråk och besvär. Målen är uppnådda.

Många barn och ungdomar med ADHD har samma utmaning.

Så här kan det visa sig:

  • Svårt att fokusera på detaljer. Gör misstag i skolarbetet eller i andra aktiviteter och kan därför bli kallad för ”slarviga”.
  • Har ofta svårt att hålla uppmärksamheten på sina uppgifter och lekar.
  • Verkar inte höra vad som sägs på samma sätt som de barn som inte har ADHD
  • Svårt att följa instruktionerna helt och att avsluta skolarbetet. 
  • Svårt med rutinarbete.
  • Har ofta svårt att organisera och planera uppgifter och aktiviteter.
  • Undviker eller ogillar uppgifter som kräver uthållighet, till exempel omfattande skolarbete eller läxor.
  • Blir lätt distraherad.
  • Glömmer lätt.

Vi vill tillägga att barn med ADHD ofta är mycket kreativa, sociala, modiga och har mängder av energi. Genom att ge barnen stöd med planering, struktur och en bra miljö kan de utvecklas till sitt bästa.

Källa: Socialstyrelsen via www.kunskapsguiden.se