Bild: Bidette R3

Bidette frigör tid för värdefull vård

Toalettbesök är en viktig del av vardagen för alla. För personer som bor på LSS-boenden kan det ibland vara mer komplicerat än det behöver vara. Bidette spol- och torktillsats från Svancare gör stor skillnad i vardagen för både personal och boende.

Personal på LSS-boenden behöver hjälpa till med förflyttningar i badrummet, hygien vid själva toalettbesöket men en stor del av tiden går också åt till att vänta. Något som kan vara stressande både för de boende och för personalen. Genom att använda sig av Bidette Spol- och torktillsats blir toalettbesöken smidigare, vilket frigör värdefull tid för personalen och ger de boende en större integritet.

På LSS-boenden som investerat i Bidette är även personalen väldigt nöjda. De berättar att Bidette underlättar vid förflyttningar och frigör tid som kan användas till andra viktiga uppgifter, som vård och sociala aktiviteter. Speciellt på de LSS-boenden som har flera lägenheter där alla har separata badrum och flera personer behöver hjälp samtidigt, är Bidette till stor hjälp. Personalen intygar även att de boende själva lär sig att hantera det automatiska spol- och torkprogrammet väldigt fort. Det ökar deras självständighet vilket är väldigt uppskattat och framförallt, de känner sig helt rena.

För oss är det centralt att Bidette inte bara gynnar de boende utan också skapar en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Bidette underlättar arbetet samtidigt som det förbättrar hygien och ergonomi.

Bild: Bidette R3 Handkontroll

”Bidette underlättar arbetet extremt mycket och sparar personalen cirka 5-10 minuter varje toalettbesök. Medan den boende spenderar tid på toaletten får personal möjligheten att förbereda nästa moment som att ta fram rena kläder etc.

Bidette underlättar också den ergonomiska och hygieniska arbetsmiljön genom att personal inte behöver hjälpa den boende att resa sig upp för att komma åt och torka.”

Mona Akil

Gruppledare social- och äldreförvaltningen, Söderby Gruppbostad, Haninge

Spara 385 timmar varje år

Så här har vi räknat:
5 min x 3 gånger/dag x 3 brukare x 365 dagar = 385 timmar/år i arbetstid.

Bidette R3

Bidette R3

Automatisk bidésits med spol- och torkfunktion