Bidette R3 kan lätt kombineras med en mobil duschstol. Den rullas över toastolen med den monterade Bidetten, inga sladdar eller slangar behöver lossas.

Tack vare att vattenstrålen för rengöring kommer underifrån och fläkten blåser snett uppåt fungerar kombinationen mycket väl. Finns armstöd på Bidetten ska de fällas tillbaka när duschstolen används.

Kravet på duschstolen är att den ska gå att köra över toaletten med Bidetten. Det bästa är om duschstolen går precis över toaletten och att glappet mellan duschstolen och sitsen blir så litet som möjligt. De flesta duschstolar på marknaden passar ihop med Bidette R3, en fördel är om duschstolen har justerbar höjd ex. Etac Swift. På andra duschstolar kan man skifta hjul mm för att anpassa höjden.

Kontrollera höjdmåttet innan ni väljer duschstol. Se dokument