Förflyttning och fallprevention

Frihet och trygghet går hand i hand när förflyttningarna är smidiga och säkra.

Det är först när vi inte kan röra oss fritt som vi kan förstå vikten av att förflyttningar i varje vardagsaktivitet fungerar smidigt och att frihet från rädsla för att falla är grundläggande för en bra livskvalitet.

Fallolyckor drabbar framför allt äldre och de är den i särklass vanligaste orsaken till skador som kräver sjukhusvård. Fallolyckor kan förebyggas och vi på Svan Care skulle önska att samhället hade en nollvision och aktivt arbetade preventivt, inte minst för våra äldre. Vi önskar att alla som drabbas av nedsatt förmåga att röra sig i sin vardag ska få hjälp av anpassningar och hjälpmedel. Vi arbetar för funktionella lösningar som är lätta att förstå och använda och som passar in både i hemmiljö och på särskilda boenden.

Svan Cares hela produktsortiment syftar till självständighet vid vardagssituationer. t.ex. stödstång, toalettstöd, toalettlift, handfat och produkter för barn och sittergonomi.

 

Att klara toalettbesök, påklädning, att sätta sig och lägga sig på sängen är basalt. Med åldern stelnar lederna och rörligheten blir sämre, muskler försvagas och benstyrkan räcker inte till, balans och syn blir sämre. Redan innan första incidenten borde våra äldre få hjälp för att säkra upp och förhindra fallolyckor.

Våra produkter för barn syftar till att redan från tidig ålder få träna sig till förbättrad funktion och självständighet. Våra produkter för sittergonomi underlättar för personer som gör sina förflyttningar i rullstol och kan med fördel kompletteras med övrigt sortiment.

Gripo Stödstång

Gripo Stödstång ökar säkerhet och självständighet vid förflyttningar i badrummet och andra dagliga aktiviteter som t.ex påklädning. Den passar även bra i sovrummet, vid soffan och i hallen. Den är lätt att montera och kräver inga skruvar utan spänns mellan golv och tak. Med flera tillbehör och grepp fungerar den i de mest skilda situationer.

Balance toalettstöd

Svan Care Balance toalettstöd ger stöd vid förflyttning till toaletten och ger också stöd så att man får vara för sig själv en stund och sitter säkert. Dess inkluderande design gör att alla i familjen kan använda samma toalett. Balance kan med fördel kombineras med bidéinsats när det är svårt att torka sig själv.

Gaius badrumskoncept

Svan Care erbjuder marknadens bredaste sortiment av produkter som innebär säkerhet och tillgänglighet i badrumsmiljön. Med Gaius produkter blir badrummet lätt att använda. De passar i omsorgsboenden, institutioner och hem. Gaius sortiment sträcker sig från höj- och sänkbara toaletter och handfat till badrumsskåp, stödhandtag, belysning, speglar och allt ett badrum kan behöva utrustas med.