Förflyttning och fallprevention

Frihet och trygghet går hand i hand när förflyttningarna är smidiga och säkra.

Det är först när vi inte kan röra oss fritt som vi kan förstå vikten av att förflyttningar i varje vardagsaktivitet fungerar smidigt. Frihet från rädsla för att falla är grundläggande för en bra livskvalitet.

Fallolyckor drabbar framför allt äldre och de är den i särklass vanligaste orsaken till skador som kräver sjukhusvård. Fallolyckor kan förebyggas och vi på Svancare skulle önska att vården ger de bästa möjligheterna till ett aktivt fallpreventivt arbete. Vi önskar också att alla som drabbas av nedsatt rörelseförmåga ska få sina behov tillgodosedda i form av vård men också rätt behovsstyrd hjälpmedelsförsörjning. Vi arbetar för funktionella lösningar som är lätta att använda och som passar in både i hemmiljö och på särskilda boenden samt på arbetsplats.

Svancares hela produktsortiment syftar till att öka självständighet och delaktighetsnivå vid vardagssituationer. De är till för alla åldrar och faciliterar en ökad aktivitetsnivå genom att möjliggöra en aktiv rörelse. Genom att initiera förskrivning redan vid ung ålder kan användaren lära sig att förflytta sig på ett säkrare sätt och nyttja alla funktioner från hjälpmedlet.

Gripo Stödstång

Gripo Stödstång ökar säkerhet och självständighet vid förflyttningar i badrummet och andra dagliga aktiviteter som t.ex påklädning. Den passar även bra i sovrummet, vid soffan och i hallen. Den är lätt att montera och kräver inga skruvar utan spänns mellan golv och tak. Med flera tillbehör och grepp fungerar den i de mest skilda situationer.

Balance toalettstöd

Svan Care Balance toalettstöd ger stöd vid förflyttning till toaletten och ger också stöd så att man får vara för sig själv en stund och sitter säkert. Dess inkluderande design gör att alla i familjen kan använda samma toalett. Balance kan med fördel kombineras med bidéinsats när det är svårt att torka sig själv.

Gaius badrumskoncept

Svan Care erbjuder marknadens bredaste sortiment av produkter som innebär säkerhet och tillgänglighet i badrumsmiljön. Med Gaius produkter blir badrummet lätt att använda. De passar i omsorgsboenden, institutioner och hem. Gaius sortiment sträcker sig från höj- och sänkbara toaletter och handfat till badrumsskåp, stödhandtag, belysning, speglar och allt ett badrum kan behöva utrustas med.