Felsökning – Lift

Har Du problem med Din Svan Lift så felanmäl alltid i första hand till Din hjälpmedelscentral där Liften kommer ifrån. Information om när Liften är tillverkad finns på sidan av Liften på de vita benen. Märkning från ansvarig hjälpmedelscentral ska också finnas på Liften.

Kontrollera minst en gång per månad att Liften fungerar korrekt. Kontrollera att inga synliga skador finns på kabel, laddare eller andra komponenter. Vid misstänkt skada får produkten inte användas.

Liften orkar ej lyfta, går sakta
  • Batteriet är dåligt. Se över laddningen och hjälper det inte att Liften står orörd på laddning 24 tim så behöver batterierna bytas.
Inget händer när man trycker upp eller ned på handkontrollen
  • Se över handkontrollens kabel så att den inte är skadad. Om den inte skadad så testa med en ny handkontroll.