Felsökning – Bidette

Torkningen fungerar ej
 • Gör en ”Reset”
  (tryck Power så de flesta dioderna börjar lysa, tryck in Reset i 3 sekunder tills det piper till, se till att Lock ej lyser). Om det ej fungerar, gå till nästa punkt.
 • Luftslangen har släppt från luftmunstycket.
 • Torktiden står på noll.
 • Fel på handkontrollen.
 • Fel på elektroniken i fläkten.
Inget händer när man trycker på handkontrollen, det piper till och Bidetten förspolar men duscharmen kommer ej ut
 • Bryt strömmen och gör en ”Reset”. Om det ej fungerar nu, gå till nästa punkt.
 • Dra ur motorsladden från fläktenheten, sätt sedan tillbaka efter 10 sekunder.
 • Fel på motorn, byt.
Blåser kalluft
 • Höj temperaturen på varmluften och styrkan på luftflödet. Om det ej fungerar nu, gå till nästa punkt.
 • Ta loss slangen och känn direkt under fläkthuset om det blåser kalluft. Höj temperaturen på varmluften. Vissa kan uppleva luften kall fastän den inte är det.
 • Termosäkringen trasig, byt fläkt.
Motorn hackar/ rasslar
 • Bryt strömmen och gör en ”Reset”. Om det ej fungerar nu, gå till nästa punkt.
 • Motionera duscharmen fram och tillbaka några gånger och testkör sedan.
 • Dra ut motorkabeln och kolla in i uttaget om stiften ser sneda/ trasiga ut.
 • Spolarmen tar i porslinet eller annat, justera sitsen.
 • Fel på motorn, byt.
Skvätter ut vatten på golvet
 • Används hygiensitsen?
 • Kontrollera slang från blandare till R3-motor
 • Har brukaren Grip-armstöd? Rinner det ut på plåten och ner på golvet?
Inget händer när man trycker på handkontrollen, det kommer ej något pip
 • Bryt strömmen och gör en ”Reset”, provkör sedan. Om det ej fungerar nu, gå till nästa punkt.
 • Kontrollera handkontrollens sladd om den är ur eller trasig.
 • Fel på handkontrollen.
Det kommer inget vatten men duscharmen går fram och tillbaka
 • Termostatblandaren är avskruvad (vrid på ratten till vänster). Om det ej fungerar nu, gå till nästa punkt.
 • Magnetventilen defekt.
Bidetten startar av sig själv, har hänt flertalet gånger
 • Fel på handkontrollen.