Felsökning – Bidé Elegant

Tvättningen fungerar inte
 • Kontrollera att strömmen är påslagen
 • Kontrollera att vattnet är påslaget
 • Kontrollera att locket är uppe och att sittsensorn (den svarta rutan) har upptäckt att du sitter på toaletten
 • Om toaletten inte används på 72h så startar en självrengöring som pågår i 3min, under denna tid går det inte att använda toaletten. När självrengöringen är klar fungerar toaletten som vanligt
Spolarmen går plötsligt tillbaka
 • Tvättcykeln pågår i 3min. Efter avslutad cykel går spolarmen tillbaka.
 • Sittsensorn anser att du inte längre sitter på toaletten. Prova justera din sittposition.
 • Vattentillförseln är blockad
 • Spolmunstycket är blockerat av tex kalk
Lågt vattentryck
 • Juster vattentrycket på handkontrollen
 • Vattentrycket in i toaletten är under 0,07Mpa
 • Spolmunstycket är blockerat av tex kalk
Låg vattentemperatur
 • Justera vattentemperaturen på handkontrollen
 • Inkommande vatten är för kallt för toaletten att klara av. Justera vattentemperaturen till högsta och justera ner vattenflödet till lägsta inställning
Det tar lång tid innan spolarmen kommer ut
 • Innan tvättningen startar genomförs en självrengöring. Denna tar några sekunder och är normalt.
Vatten rinner från spolarmen men spolarmen har inte kommit ut
 • Innan tvättning genomförs en självrengöring. När denna är genomför kommer spolarmen ut.
 • Om toaletten inte används på 72h så startar en självrengöring som pågår i 3min, under denna tid går det inte att använda toaletten. När självrengöringen är klar fungerar toaletten som vanligt
Torkningen fungerar inte
 • Kontrollera att strömmen är påslagen
 • Kontrollera att locket är uppe och att sittsensorn (den svarta rutan) har upptäckt att du sitter på toaletten
 • Om toaletten inte används på 72h så startar en självrengöring som pågår i 3min, under denna tid går det inte att använda toaletten. När självrengöringen är klar fungerar toaletten som vanligt
Låg lufttemperatur
 • Justera lufttemperaturen på handkontrollen
 • Luftvärmaren funkar inte som tänkte. Kontakta Svan Care.
Nattlampan är alltid av
 • Är det för ljust i rummet? Om nattlampan är inställd på smart läge så lyser lampan bara när det är mörkt
 • Nattlampan är inställd på att vara avstängd. Se instruktionsbok och justera inställningen för nattlampan
Nattlampan är alltid på
 • Är det för mörkt i rummet? Om nattlampan är inställd på smart läge så lyser lampan så länge som det är mörkt.
 • Är det något som täcker styrknappen på sidan av toaletten. Ljussensorn sitter där och är det för mörkt runt knappen kommer lampan alltid att lysa.
 • Nattlampan är inställd på att vara alltid på. Se instruktionsbok och justera inställningen för nattlampan.
Fjärrkontrollen funkar inte
 • Kontrollera att det finns batterier i fjärrkontrollen och att dessa inte är urladdade
Toaletten piper
 • Toaletten gör ett kortare pip när den dekreterar att någon sitter på den och ett längre när man reser sig. Ett kort pip hörs varje gång toaletten mottar ett kommando från fjärrkontrollen.
Lampan runt kontrollknappen blinkar 2 gånger med konstant pip
 • Vattentemperaturen är för hög, bryt strömmen och kontakta Svan Care.
Lampan runt kontrollknappen blinkar konstant
 • Kontrollera att inkommande el och vatten fungerar normal. Bryt strömmen och starta om den. Låt uppstartssekvensen gå klart. Funkar produkten fortfarande inte kontakta Svan Care.
Toaletten fungerar onormalt
 • Bryt strömmen och starta om den. Låt uppstartssekvensen gå klart. Funkar produkten fortfarande inte kontakta Svan Care.