Felix – en glad kille

Felix är en gladlynt kille som går i mellanstadiet. Han har Downs syndrom. Varje dag i skolan tränar han på att kommunicera och att klara dagliga aktiviteter. Utanför skolan tycker Felix om att leka, spela boll, använda iPad och titta på tv.

Felix var sen i utvecklingen och nådde motoriska och kognitiva milstolpar senare än sina jämnåriga. Han började till exempel gå när han var 3 år. Förutom nedsatt kognitiv förmåga är Felix motorik påverkad. Han har en liten skolios, låg muskeltonus och även nedsatt balans och koordination. Felix har minskad kontroll av munmotorik vilket gör det lite svårt att tugga, svälja och prata. Det är viktigt med en sittställning som ger optimal position av huvudet eftersom det påverkar munmotoriken. Därför har olika modeller av stolar provats för att hitta en som ger honom bra sittergonomi.

När Felix sitter på en vanlig stol blir ryggen rundad, huvudet framskjutet och bäckenet tippar bakåt. Dessutom lutar han sig åt sidan.

Mål för Felix sittergonomi:

  • Bra sittposition för att underlätta att äta och prata
  • Sitta så att det underlättar individuella uppgifter   och kommunikationsträning
  • Undvika felställning som ökad bröstryggskyfos (krum rygg) och framskjutet huvud

Felix sitter utan stöd men är hypoton, har alltså låg muskeltonus, och därför sjunker han lätt ihop.  Det gör att han behöver hjälp av en ergonomisk stol för att förbättra sin hållning, inte minst med tanke på munmotoriken. Krabat Jockey Lite valdes eftersom sadelsitsen hjälper honom att få en naturlig kurva i ryggraden och förbättrar huvud- och handkontroll. Underredet är smidigt och passar bra både i skolan och hemmet. 

I sadelstolen sitter Felix med bra hållning större delen av skoldagen. Felix är mycket nöjd med sin nya stol. Han tycker att den är både skön att sitta i och att den är snygg.

Felix är inte så förtjust i att gå långt. Han blir fort trött och kommer på efterkälken när han är ute med familjen. Felix är ju en stor kille och det är inte aktuellt med rullstol eller vagn. Gånghjälp-
medlet Krabat Runner är lösningen som ger Felix och hans familj möjlighet att ha gemensamma
aktiviteter utomhus.