Det här är Maise

Maise Broström är 10 år. Hon är född med en sällsynt form av muskelsjukdom. I skolan använder Maise sin elrullstol och hon har alltid en assistent med sig.

Muskelsjukdomen gör att Maise har bland annat svårt att luta sig framåt för att läsa och skriva. Det är helt enkelt omöjligt att få en bra sittställning vid en vanlig skolbänk, dels för att det inte finns plats för rullstolen under bordet, dels för att hon inte kan luta sig framåt över sina böcker på en horisontell bordsskiva. Maise behöver hjälpmedel men vill att de hjälpmedel hon använder smälter in i miljön så att hon känner sig som en i klassen, till exempel genom att ha en skolbänk i samma höjd som sina kamrater.

Det är viktigt att Maise är så självständig som möjligt under skoldagen. Eldrivna justeringar på stol och bord gör att Maise kan göra mycket på egen hand.  Det bord Maise använder heter Ropox Vision och det kan justeras i höjd och lutning med ett knapptryck. Då behöver Maise inte luta sig över bordsskivan, utan bordsskivan kan lutas mot henne i en position som ger henne en bra sittställning när hon måste skriva, läsa eller rita. Det integrerade underarmsstödet ger stabilitet för bålen. Det sparar kraft och blir mer bekvämt.

En magnet håller böcker och papper stadigt på den lutande bordsskivan, och en bit av bordsskivan som alltid är horisontell passar för att lägga böcker och pennor på. Bordet har bromsade hjul och det finns en krok för att hänga skolväskan. Dessutom finns ett inbyggt säkerhetsstopp, så det finns ingen risk att klämma sig.

För Maise betyder Vision-bordet att hon känner sig mer bekväm och att hon kan delta i undervisningen på mer lika villkor än med en vanlig skolbänk. – Det ställbara bordet är oumbärligt för Maise i skolan. Hon kan ha det i samma höjd som övriga bord i klassrummet och hon kan göra samma sak som sina kamrater på lektionerna. säger Jane, Maises mamma.

Fakta om arbetsmiljö i skolan

Elever vid alla typer av skolor omfattas av arbetsmiljölagen från och med förskoleklass. Arbetsmiljön i skolan omfattar problem som buller, dålig ventilation, psykosocial stress och ohälsosam arbetsbelastning. Det är skolhuvudmannens ansvar att arbeta för att eleverna har en god arbetsmiljö. 

Källa: www.skolverket.se

Klicka här för att ta del av fler Stories