Det här är Eveline

Eveline är en social och glad tjej. Hennes huvudfokus i skolarbetet är delaktighet genom att träna på kommunikation, interaktion och fysiska aktiviteter. I hennes klass har alla barn olika förutsättningar och utmaningar i vardagen. En del av undervisningen är i grupp och en del individuell.

Eveline har en CP-skada, det vill säga Cerebral Pares. Det är en skada på hjärnan som kan ge flera olika symtom av varierande grad. Eveline har spastiska muskler, svårt att röra sig och dessutom har hon kognitiva och kommunikativa svårigheter. Hon kan sitta en stund utan stöd men inte ta sig fram själv utan hjälpmedel. Grovmotorisk förmåga beskrivs enligt en skala som kallas GMFCS och Eveline har nivå 4. Hon förflyttar sig inomhus i en rullstol med enhandsdrift. Den vänstra handen har bättre funktion än den högra så hon kör rullstol med vänster hand.

För många barn som har CP-skador finns det risk att utveckla skolios och så är det även för Eveline. Hon växer fort och hennes spända muskler i bål och ben gör att hon lätt kommer i en asymmetrisk position när hon sitter. När den ena handen funge-rar bättre än den andra ökar risken för asymmetri. Med kroppen i en asymmetrisk position kommer tyngdkraften över tid att ge en försämring för den som inte själv kan räta upp sig. Därför är det mycket viktigt att sitta så symmetriskt som möjligt med bäcken, bål och huvud i lodlinje. Bäckenet är grunden för hela bålens position och benens position är viktig eftersom de påverkar bäckenets ställning. Eveline har lättare att hålla kroppen symmetrisk när hon sitter i sadelstol än när hon sitter i en traditionell stol.

Eveline har fått en sadelstol Krabat Jockey och en sadelrullstol Krabat Sheriff för att täcka upp alla behov och aktiviteter under dagen. De är utrustade med hög rygg, bålstöd, höftbälte och bröstsele. Bord används för att ge extra stöd för armarna, vilket är särskilt viktigt för särskilt höger arm. Krabat Sheriff har ett tillbehör monterat som riktar upp länkhjulet fram och styr upp rullstolen oavsett den rullas med en eller två händer.

Evelines arbetsterapeut och fysioterapeut har satt upp mål för sittpositionen:

  • Hålla bäckenet stabilt i neutral position för att minska risk för skolios
  • Bål och huvud i lodlinje så långt det är möjligt
  • Bra utgångsläge för att kunna använda båda händerna i vissa aktiviteter
  • Ha en bra position för social interaktion och undervisning i skolan
  • Kunna förflytta sig självständigt inomhus (i rullstol)

Så här fungerar det för Eveline:

Sittställningen hjälper Eveline att sitta rakare. Fötterna kan positioneras en bit in under sitsen vilket gör att den spastiska muskelaktiviteten används på ett positivt sätt. Med den fotplaceringen får hon en funktionell uppsträckning av bålen när benen spänns. Det fungerar bättre än i traditionell sittställning där spasticiteten i benen gör att bäckenet börjar glida fram på sitsen och bålen kommer in i en sämre hållning. I sadelstolen behåller Eveline en bra position med bålen i mittlinje och det är lätt att hålla huvudet och armarna i bra position. Med bra sittposition är det lättare att interagera socialt.

Fakta om Cerebral Pares (CP)

Cerebral pares, som förkortas CP, påverkar rörelseförmågan. Cerebral betyder att orsaken finns i hjärnan och Pares betyder förlamning. CP beror på att hjärnan har fått en skada någon gång innan två års ålder, antingen innan födseln, under förlossningen eller senare.

Vanliga symtom vid CP:

  • Musklerna blir spända, svaga och kan ge ofrivilliga rörelser
  • Leder och ryggrad kan få felställningar på grund av musklernas obalans
  • Mag-tarmfunktionen kan påverkas på olika sätt, till exempel svårt att svälja
  • Det kan vara svårt att tala, svälja och andas på grund av muskelobalans runt käkar och strupe
  • Eftersom skadan sitter i hjärnan kan det finnas svårighet med syntolkning, beteende och kognitiv förmåga

CP-skadan växer inte bort men med träning, behandling och bra hjälp i vardagen kan delaktighet och självständighet stärkas och risken för problem minskar. Sadelstolarna från Krabat är speciellt utvecklade med tanke på barn med CP och spasticitet.

Källa: 1177.se