Barn & Ungdom

Lek, utveckling och lärande på lika villkor innebär att en del barn och ungdomar behöver lite mer för att det ska bli lika.

Hjälpmedel för aktivitet, utveckling och delaktighet med inkluderande design är vardagsnödvändigheter.

Svancare har tagit fasta på detta vid utveckling och urval av produkter för barn och ungdomar. Vi vill göra barnens vardagsliv lättare och roligare både hemma och i skolan. Att krypa, sitta och vara trygg och självständig underlättas med nyskapande och genomtänkta produkter.

Krabat

Krabat hjälpmedel för ergonomiskt sittande och förflyttning följer barns utveckling från krypande till sittande och gående. Hjälpmedlen har nytänkande funktionell och anatomisk formgivning och är prisbelönta för sin design. Vi är stolta över att se lite annorlunda ut.

Balance & Bidette

Toalettstödet Balance har under 20 års tid hjälpt barn att sitta tryggt på toaletten och att kunna förflytta sig dit med självständighet. Med Bidette spol-och torktoalett ökar möjligheten att klara sig själv. Alla vill få vara för sig själva en stund emellanåt.

V-trak

V-trak rullstolsryggar ger stabilitet och balans vilket är grunden till rörelsefrihet vid förflyttning i rullstol. En bra rullstol ska ge barnen chans att både rymma och hitta på annat bus. När barnen växer kan de fortsätta använda V-trak som finns ända upp till sittbredd 60 cm.

Livet lite enklare

Vårt motto är att Svancares produkter ska göra livet lite enklare för barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer. Våra legitimerade sjukgymnaster är specialiserade på barns behov och ergonomi. De hjälper er med goda råd om vilka hjälpmedel som passar. Ni får kostnadsfri hjälp vid utprovningar, liksom produktutbildning. Kunskap och teknik går hand i hand.

Svan Care skall vara det självklara valet för personer som behöver hjälpmedel

Vi har arbetat i mer än 20 år med att utveckla produkter utifrån människors behov i badrumsmiljöer och alltid haft brukarens bästa för ögonen när olika lösningar har tagits fram.