Sverige står inför en demografisk förändring som genererar ett stort behov av nya äldreboenden de kommande 5-10 åren, samtidigt som bristen på arbetskraft inom vården är stor och väntas öka. Utöver det ska vårdkostnaderna hållas till ett minimum samtidigt som man inte får tumma på kvalitén.

Badrummet är en arbetsintensiv del av äldrevården och kan man ge användarna bästa möjliga förutsättningar för att tryggt och säkert klara sig själva så blir alla vinnare.

Positiva effekter med väl planerat badrum

Rätt inredning i badrummen löser inte alla vårdens utmaningar men det finns en starkt positiv effekt med ett väl planerat badrum på ett vårdboende.

  • Det är även känt att det är tungt att jobba inom vården med förslitningsskador och sjukskrivningar som följd. Ett välplanerat badrum med rätt utrustning kan minska tunga lyft och på så sätt minska antalet sjukskrivningar och göra arbetsplatsen mer attraktiv.
  • Att ha hjälp av en vårdare på toaletten är något man ofta får acceptera med åldrandet. I många fall behövs två vårdare. Med till exempel en höj och sänkbar WC kan detta ofta minskas till en vårdare men vinst både i ökad integritet och också minskad personalintensitet.
  • Väl planerade stödhandtag som användaren tydligt ser ger trygghet för den boende
  • Man har inom äldrevården även börjat intressera sig för duschtoaletter där integriteten och vårdinsatsen är vinnare, det är stor skillnad på att få hjälp med allt  eller att endast få hjälp med att dra upp byxorna. Både för vårdgivare och vårdtagare.

Gaius – för personer med särskilda behov

Med konceptet från GAIUS och Svan Care’s långa erfarenhet av hjälpmedel i badrummet. Är vi ständigt involverade i produktutveckling med såväl användare som forskare, ledande designers, hälso-och sjukvårdspersonal och andra intressegrupper. Förutom hållbara tekniska lösningar och goda funktionella egenskaper spelar design en viktig roll i vår produktutveckling.