Antimikrobiell ytbeläggning minskar infektioner

Tillgängliga och funktionella badrum skall ha många stöd att greppa tag i! Dessa skapar en ökad trygghet och säkerhet för patienter och personal. På dessa beröringsytor ansamlas mikroorganismer eller mikrober, som kan orsaka skadliga infektioner som lätt smittar. Våra hygieniskt säkra produkter förhindrar att mikrober sprids via badrumsinredningen.

Vår utvalda badrumsinredning* har en antimikrobiell ytbeläggning som minskar risken för spridning av infektioner. Funktionen uppnås genom den naturliga antimikrobiella aktiviteten hos silver. Att använda och tillsätta silver i material eller i ytbeläggning är ett fullständigt säkert – och effektivt – sätt att minska spridningen av mikrober.

*Samtliga produkter går att beställa utan Antimikrobiell ytbeläggning

Enkel metod för att uppnå säkerhet

En antimikrobiell funktion i badrumsinredningen är ett enkelt sätt att främja säkerhet och minska farliga infektioner på sjukhus, som till exempel MRSA-infektioner. Den hållbara antimikrobiella ytbeläggningen underlättar rengöringen och minskar miljöpåverkan. Trygg och säker design för alla – utom mikrober!

Det antimikrobiella tvättstället är grundstenen i ett funktionellt, tillgängligt badrum. Antimikrobiella stödhandtag och wc-armstöd med elastomerisk beläggning gör utrustningen komplett. Korpinen med Gaius ingår i HygTech Alliance, som är ett helhetskoncept för säkra gemensamma ytor.

Bevisad effektivitet

Det är bevisat att den antimikrobiella funktionen hos vår badrumsinredning oskadliggör 99,9 % av de skadliga mikroberna. Materialen testas enligt ISO 22196-standarden och de uppfyller de nödvändiga tröskelvärdena (JIS Z 2801). De testade, säkra produkterna med antimikrobiell funktion är också certifierade av Biocote.

Aktiv design, skapad för gemensamhet

HygTech Alliance är världens första heltäckande antimikrobiella lösning för gemensamma utrymmen. HygTech är en allians av sex ledande finska varumärken: Korpinen, Abloy, Isku, Lojer, Oras och Teknos.

Läs mer om den heltäckande serien av produkter med antimikrobiellt försvar: www.hygtechalliance.com